Witamy O nas Apartamenty Galeria Cennik Kontakt Regulamin rezerwacji Dojazd O Szczyrku Kamery
   

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINAMI

Regulamin rezerwacji

1.  Rezerwacji można dokonać mailem lub telefonicznie.

2.  Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Malinową Chatę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Udostępnione przez Gościa dane są przetwarzane przez Malinową Chatę w celu realizacji usługi zakwaterowania. Administratorem danych osobowych jest Malinowa Chata. Osoba której dane te dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne dla korzystania z usług Malinowej Chaty.

3.  Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

4.  Zadatek w wysokości 50 procent wartości opłaty za zarezerwowany pobyt należy wpłacić do 48 h lub w innym uzgodnionym terminie na wskazane konto. Pozostała część należności za pobyt oraz kaucja za należyte sortowanie śmieci w wysokości 50 zł płatna jest w dniu przyjazdu.

5.  Rezerwację uważa się za gwarantowaną po zaksięgowaniu uzgodnionego zadatku w wyznaczonym terminie.

6.  Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

7.  W przypadku anulowania rezerwacji gwarantowanej do 60 dni przed terminem przybycia zadatek podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji do 30 dni przed terminem przybycia zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Jeżeli anulacja rezerwacji następuje w terminie krótszym niż 30 dni, a zarezerwowany pobyt przypada na okres 22 grudnia do 1 marca lub od 1 lipca do 31 sierpnia, wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa kwotą należną za cały zarezerwowany pobyt. Zadatek zostanie wliczony na poczet w/w kwoty

9. Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności zgodnie z rezerwacją w dniu przyjazdu przy zakwaterowaniu. 

10. W przypadku rezerwacji gwarantowanej niestawienie się gościa  do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne  z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. Zadatek nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku rezerwacji bez przedpłaty niestawienie się gościa  do godziny 18:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne  z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. 

12. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

13. Regulamin rezerwacji podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.malinowachata.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w obiekcie.

14. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy k.c.

15. W przypadku jakichkolwiek sporów sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

Regulamin rezerwacji obowiązuje od 01.12.2017 r.

Regulamin pobytu

 

1.  Pobyt rozpoczyna się najwcześniej o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00 w dzień wyjazdu.

2.  W budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 oraz całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów możliwe jest tylko przed domem przy zamkniętych drzwiach wejściowych - prosimy o wrzucanie niedopałków do przygotowanych w tym celu puszek.

3.  Goście Malinowej Chaty proszeni są o poszanowanie powierzonego im mienia i respektowanie prywatności pozostałych osób przebywających w budynku oraz właścicieli. W szczególności prosimy o ciche zamykanie drzwi ( nie trzaskanie drzwiami), poruszanie się po klatce schodowej normalnym krokiem (nie bieganie i nie skakanie ze schodów) oraz o nie hałasowanie. W przypadku zniszczeń najemca jest zobowiązany pokryć powstałą szkodę.

4.  Niestosowanie się do reguł opisanych w pkt. 2, 3  prowadzi do zerwania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu uiszczonej należności za pobyt.

5.  W apartamencie nr 2 i 3 można wybrać opcję spania na legowisku. Na legowisko po schodo-drabinie należy wchodzić i schodzić będąc zawsze zwróconym do niej twarzą i trzymając się poręczy. Wszyscy użytkownicy mieszkań korzystają ze schodo-drabiny na legowisko na własną odpowiedzialność; rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci.

6.  Przy opuszczaniu budynku należy w wynajmowanych pomieszczeniach pozamykać wszystkie okna, a drzwi do mieszkania oraz drzwi wejściowe do budynku na klucz. W przypadku niestosowania się do powyższych reguł wynajmujący nie odpowiada za rzeczy gości oraz sprzęt pozostawiony w narciarni.

7.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę gotówki czy też przedmiotów o znacznej wartości, jeśli te nie zostały oddane do depozytu.

8.  Prosimy o sortowanie odpadów. Na parterze budynku w narciarni znajdują się pojemniki na plastik, szkło i puszki. Prosimy o wrzucanie do pojemników wyłącznie czystych i tylko ww. odpadów. Tylko posortowane odpady odbierane są bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości 50 zł dotyczącą sortowania śmieci – kaucja przepada w przypadku nie sortowania śmieci zgodnie z przedstawioną instrukcją.

9.  W przypadku zgubienia kluczy gość zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych oraz kosztów dorobienia nowych kluczy (4 kompletów). 

10.  W budynku dostępne jest darmowe WIFI - wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie                      Internetu lub awarie sieci. 

11. Zawarcie umowy najmu oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.

12. W przypadku jakichkolwiek sporów sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

 

Regulamin pobytu obowiązuje od 01.12.2017 r. 

 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu !

 


© 2007 by Malinowa Chata
Designed by E-JTI

statystyka