Witamy O nas Apartamenty Galeria Cennik Kontakt Regulamin rezerwacji Dojazd O Szczyrku Kamery
   

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM


MALINOWA CHATA

ul. Malinowa 4c

43-370 Szczyrk

tel. 691 277 264

www.malinowachata.pl

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szczyrk, 01.03.2016 r.

MALINOWA CHATA

ul. Malinowa 4c

43-370 Szczyrk

tel. 691 277 264

www.malinowachata.pl

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szczyrk, 01.03.2016 r.

Regulamin rezerwacji

1.  Rezerwacji można dokonać mailem lub telefonicznie.

2.  Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Malinową Chatę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Udostępnione przez Gościa dane są przetwarzane przez Malinową Chatę w celu realizacji usługi zakwaterowania. Administratorem danych osobowych jest Malinowa Chata. Osoba której dane te dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne dla korzystania z usług Malinowej Chaty.

3.  Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

4.  Zadatek w wysokości 50 procent wartości opłaty za zarezerwowany pobyt należy wpłacić do 48 h lub w innym uzgodnionym terminie na wskazane konto. Pozostała część należności za pobyt oraz kaucja za klucze w wysokości 50 zł płatna jest w dniu przyjazdu.

5.  Rezerwację uważa się za gwarantowaną po zaksięgowaniu uzgodnionego zadatku w wyznaczonym terminie.

6.  Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

7.  W przypadku anulowania rezerwacji gwarantowanej do 60 dni przed terminem przybycia zadatek podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji do 30 dni przed terminem przybycia zadatek nie podlega zwrotowi.

8.  Gość zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej ze zbyt późnego anulowania rezerwacji. Jeżeli w okresie od 22 grudnia do 1 marca oraz od 1 lipca do 31 sierpnia rezygnacja  rezerwacji gwarantowanej następuje w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem przybycia wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa kwotą należną za cały zarezerwowany pobyt. Zadatek zostanie wliczony na poczet w/w kwoty.

9.  Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za pobyt zgodnie z rezerwacją nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu, skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste itd,=., itp.) oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób niż ustalono w rezerwacji.

10. W przypadku rezerwacji gwarantowanej niestawienie się gościa  do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne  z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. Zadatek nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku rezerwacji bez przedpłaty niestawienie się gościa  do godziny 18:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne  z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. 

12. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

13. Regulamin rezerwacji podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.malinowachata.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w obiekcie.

14. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy k.c.

15. W przypadku jakichkolwiek sporów sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

 

 

Malinowa Chata

ul. Malinowa 4c

43-370 Szczyrk

tel. 691 277 264

 

Obowiązuje od 01.03.2016r.

Regulamin pobytu

 

1. Pobyt rozpoczyna się najwcześniej o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 w    dzień wyjazdu.

2. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Malinowej Chacie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. W budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 oraz całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów możliwe jest tylko przed domem przy zamkniętych drzwiach wejściowych - prosimy o wrzucanie niedopałków do przygotowanych w tym celu puszek.

4. Goście Malinowej Chaty proszeni są o respektowanie prywatności pozostałych osób przebywających w budynku oraz właścicieli i o poszanowanie powierzonego im mienia. W szczególności prosimy o ciche zamykanie drzwi ( nie trzaskanie drzwiami), poruszanie się po klatce schodowej normalnym krokiem (nie bieganie i nie skakanie ze schodów) oraz o nie hałasowanie. W przypadku zniszczeń wynajmujący jest zobowiązany pokryć powstałą szkodę.

5. Niestosowanie się do reguł opisanych w pkt. 2, 3  prowadzi do zerwania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu uiszczonej należności za pobyt.

W apartamencie nr 2 i 3 można wybrać opcję spania na legowisku. Na legowisko po schodo-drabinie należy wchodzić i schodzić będąc zawsze zwróconym do niej twarzą i trzymając się poręczy. Wszyscy użytkownicy mieszkań korzystają ze schodo-drabiny na legowisko na własną odpowiedzialność; rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci.

6. Przy opuszczaniu budynku należy w wynajmowanych pomieszczeniach pozamykać wszystkie okna, a drzwi do mieszkania oraz drzwi wejściowe do budynku na klucz.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę gotówki czy też przedmiotów o znacznej wartości, jeśli te nie zostały oddane do depozytu.

8. Prosimy o sortowanie odpadów. Na parterze budynku znajdują się pojemniki na plastik, szkło i puszki. Prosimy o wrzucanie do pojemników wyłącznie czystych i tylko ww. odpadów. Tylko posortowane odpady odbierane są bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

9. W przypadku zgubienia kluczy gość zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych oraz kosztów dorobienia nowych kluczy.

10. Parking niestrzeżony udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

11. Malinowa Chata nie odpowiada za awarie i ich skutki wynikłe z działania siły wyższej, wyłącznej winy Gości lub osób trzecich.

12. Zawarcie umowy najmu oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.

13. W przypadku jakichkolwiek sporów sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu !

 


© 2007 by Malinowa Chata
Designed by E-JTI

statystyka